Veelgestelde vragen

> Hoe moet ik een bezoek aan een melkveebedrijf reserveren?

Zoek eerst een ambassadeur op de website, neem contact via telefoon of mail. Leg een bezoekmoment vast en  registreer vervolgens je bezoek op de website.

> Wie komt in aanmerking voor subsidie?

 Groepen uit het onderwijs of buitenschoolse initiatieven, met kinderen tussen de 3 en 12 jaar.

> Wat wordt verstaan onder ‘buitenschool initiatief’?

Onder buitenschoolse initiatieven verstaan wij Ibo’s, speelpleinwerking, vakantiewerking, scouts,… Twijfelt u of uw organisatie hieronder valt, neem dan contact op via ambassadeursnetwerk@vlam.be.

> Wat moet ik doen om de subsidie te ontvangen?

De dag na het bezoek zal je een mail ontvangen met een link naar het digitiale evaluatieformulier. Als je deze invult en het rekeningnummer van de school opgeeft, wordt de subsidie gestort.

> Hoe kan ik het bezoek voorbereiden, of er nadien verder op werken in de klas?

Via de pagina met lesmateriaal kan je terecht op verschillende websites met informatie over melkvee. Bij je bezoek zal je ook een dvd krijgen waarop het leven op  een zuivelbedrijf in beeld wordt gebracht.

> Hoe lang duurt het voor de subsidie wordt gestort?

Na ontvangst van de aanvraag zal u na maximum twee maand uw geld ontvangen.

> Kan ik een bewijs van de storting van de subsidie ontvangen?

Indien u een bewijs wenst, dient u contact op te nemen via ambassadeursnetwerk@vlam.be.

> Hoeveel bedraagt de subsidie?

Per rondleiding kan je 30 euro subsidie ontvangen. Als je dus met meerdere groepen/klassen tegelijk de boerderij bezoekt, en zij afzonderlijk worden rond geleid, kan je per groep een subsidie aanvragen.

Nog geen antwoord gevonden op je vraag?

Neem contact met ons op

Toch nog meer informatie nodig?

Paulien Stoffels

Projectcoördinator Melk4Kids