Ga aan de slag met het lessenpakket zuivel

Een team leerkrachten ontwikkelde in opdracht van VLAM lessenpakketten over de Vlaamse landbouw-, tuinbouw- en visserijproducten voor het kleuteronderwijs en het lager onderwijs. Voor elk leerjaar is een aparte lessenreeks voorzien. Die bestaat uit lesvoorbereidingen en werkblaadjes voor de leerlingen, die gekopieerd kunnen worden. De lessenpakketten voldoen aan de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen van het onderwijs en zijn getest in klassen.   

Het Land van Calcimus

“Het land van Calcimus”, het vertrouwde educatieve project voor de lagere school, werd in 2017 vernieuwd. Koning Calcimus neemt de kinderen mee op ontdekking doorheen zijn land en leert hen dat een gezonde voeding met een gezonde portie melk of melkproducten belangrijk voor hen is.

Het project biedt leerkrachten ideeën en zeer concreet lesmateriaal om in de klas maar ook daarbuiten te werken rond de thema’s gezonde voeding en beweging, belangrijke aandachtspunten binnen het gezondheidsbeleid dat elke Vlaamse school sinds september 2007 moet voeren.

 

 

Het materiaal is bovendien uitermate geschikt om “Oog voor Lekkers”, het project rond melk, fruit en groenten op school, verder tastbaar en boeiend in de klas uit te werken.

De Melkweg

In dit filmpje maken we kennis met koe Irma95. Zij vertelt ons over haar leven op de boerderij, hoe de boer werkt en leeft en wat er met de melk gebeurt eens deze het bedrijf verlaat.

Dit filmpje is de ideale manier om nog eens te herinneren wat er allemaal op een boerderij geleerd werd. Geraak je niet met de klas op de boerderij, ook dan kan dit filmpje een mooi alternatief zijn.

Doe de quiz of print hem uit voor in de klas

Met deze quiz test je de kennis over zuivel en de melkveeboerderij.