Ga aan de slag met het lessenpakket zuivel

Een team leerkrachten ontwikkelde in opdracht van VLAM lessenpakketten over de Vlaamse landbouw-, tuinbouw- en visserijproducten voor het kleuteronderwijs en het lager onderwijs. Voor elk leerjaar is een aparte lessenreeks voorzien. Die bestaat uit lesvoorbereidingen en werkblaadjes voor de leerlingen, die gekopieerd kunnen worden. De lessenpakketten voldoen aan de ontwikkelingsdoelen en de eindtermen van het onderwijs en zijn getest in klassen.   

Het Land van Calcimus

Het land van Calcimus is een educatief project voor de lagere school over gezonde voeding en beweging, met les- en spelmateriaal en bijhorende achtergrondinformatie.

 

Op de website vind  je een ruim aanbod aan gratis educatief materiaal waaruit je zelf je lesmenu kan samenstellen.  Het 5-stappenplan biedt klasactiviteiten aan per graad. Een reeks infofiches en  werkbladen zijn per leerjaar opgebouwd rond telkens vijf voedings- en  gezondheidsthema’s zoals beweging, gezonde voeding, melk en calcium.

Tussendoor of  als afsluiter kan de educatieve spelkoffer worden ingezet.

 

De Melkweg

In dit filmpje maken we kennis met koe Irma95. Zij vertelt ons over haar leven op de boerderij, hoe de boer werkt en leeft en wat er met de melk gebeurt eens deze het bedrijf verlaat.

Dit filmpje is de ideale manier om nog eens te herinneren wat er allemaal op een boerderij geleerd werd. Geraak je niet met de klas op de boerderij, ook dan kan dit filmpje een mooi alternatief zijn.

Doe de quiz of print hem uit voor in de klas

Met deze quiz test je de kennis over zuivel en de melkveeboerderij.